techniczne-1

INFORMACJE TECHNICZNE

dowiedz się o wymaganiach technicznych,
konfiguracji, aby już używać TaskCentre®

Informacje techniczne 2017-08-03T15:57:56+00:00

WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU

Serwer TaskCentre®

Obsługiwane systemy operacyjne i wymagany minimalny dodatek Service Pack.

 • Microsoft Windows 2003 Server 32 bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 2012 Server

Wymagania minimalne dla TaskCentre®:

 • procesor Dual Pentium 2GHz Xeon
 • pamięć RAM 1 GB
 • 1.5 GB miejsca na dysku
 • rozdzielczość 1280X800

Wymagania instalacyjne

 • Serwer TaskCentre® wymaga 250 MB wolnego miejsca na dysku C: w procesie instalacji.
 • Możliwy ewentualny restart serwera. Może to nastąpić, jeśli Microsoft Jet / DAO jest aktualizowane w czasie instalacji.
 • Należy się upewnić się, że ustawienia regionalne na serwerze są właściwe.Domyślne ustawienia regionalne maszyny muszą być poprawne. (Nie US English, jak to często bywa w przypadku maszyn spoza USA)

Workflow Agent & Workflow Website

Workflow agent and Workflow website są wspierane dla:

 • Microsoft Windows 2003 Server 32 bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 2012 Server

Wymagania dodatkowe

 • Wymagana instalacja serwera web IIS(5.1, 6.0, 7.0 or 7.5)
 • Wymagana instalacja minimum .NET framework 2.0 Service Pack 1 z uprawnieniami do użycia .NET V2 service extensions.

TaskCentre® wymaga dedykowanej strony internetowej dla realizacji przepływu informacji za pomocą WorkFlow Job. Wymaga to, że strona internetowa i tym samym WorkFlow Agent zostaną zainstalowane w systemie Microsoft Windows Server 2003 lub wersji wyższej.

WorkFlow Agent i serwer TaskCentre® mogą funkcjonować jednocześnie na tym samym serwerze fizycznym. Jednak ładowanie zasobów a tym samym czas reakcji strony internetowej, powinny być uwzględniane przy ocenie wydajności w systemach o wysokiej intensywności obsługiwanych zadań. W scenariuszach, gdzie obciążenia serwera są wysokie, może okazać się korzystne, aby został zainstalowany na innym komputerze. WorkFlow Agent komunikuje się za pomocą adresu IP.

TaskCentre® Web Client

Wspierane systemy operacyjne dla Klienta Web TaskCentre®:

 • Microsoft Windows 2003 Server 32 bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 2012 Server

Wymagania dodatkowe

 • Wymagana instalacja serwera web IIS(5.1, 6.0, 7.0 or 7.5)
 • Wymagana instalacja minimum .NET framework 2.0 Service Pack 1 z uprawnieniami do użycia .NET V2 service extensions.

TaskCentre® Web Service

Wspierane systemy operacyjne dla TaskCentre® Web Service:

 • Microsoft Windows 2003 Server 32 bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 2012 Server

Wymagania dodatkowe

 • Wymagana instalacja serwera web IIS(5.1, 6.0, 7.0 or 7.5)
 • Wymagana instalacja minimum .NET framework 2.0 Service Pack 1 z uprawnieniami do użycia .NET V2 service extensions.

Użytkownicy TaskCentre® WorkFlow

 • Wspierane są przeglądarki internetowe takie jak: IE wersje 7, 8, 9 i 10, Firefox.
 • Może być wymagany restart serwera, jeśli przeglądarka ma zostać zaktualizowana do nowszej wersji.

TaskCentre® SMTP Agent

Wspierane systemy operacyjne dla TaskCentre® SMTP Agent:

 • Microsoft Windows 2003 Server 32 bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 2012 Server

Wdrożeniowiec lub administrator może zdecydować, aby zainstalować agenta SMTP na tej samej maszynie co serwer TaskCentre® z należytą uwagą na jego załadowanie.

Zaleca się, aby wiadomości e-mail, które są przeznaczone do uruchomienia zadania, będą filtrowane poprzez główny serwer poczty i będą przekazywane do serwera wirtualnego SMTP uruchomionego na serwerze TaskCentre®. Wymaga to, aby wirtualny serwer Microsoft SMTP działał w IIS.

TaskCentre® SQL Agent

Wspierane systemy operacyjne dla TaskCentre® SMTP Agent:

 • Microsoft SQL server 2000
 • Microsoft SQL server 2005
 • Microsoft SQL server 2008
 • Microsoft SQL server 2008 R2
 • Microsoft SQL server 2012

Wymagany jest minimum .NET framework 2.0 Service Pack 1.

TaskCentre® SQL Agent znajduje się na serwerze (serwerach) danych. Komunikuje się za pomocą sieci protokołem IP. Właściwa konfiguracja automatyzacji OLE i rozszerzonych procedur składowanych ma zasadnicze znaczenie do działania tego agenta. Zobacz pliki pomocy produktu, aby poznać szczegóły.

Baza danych TaskCentre®

Wdrażający ma dwie możliwości umiejscowienia bazy danych TaskCentre®. Może skorzystać z dostarczonej wraz z produktem bazy danych lub alternatywnie używać programu Microsoft SQL Server w wersji, Standard, Enterprise lub Express.

Zaleca się przy użyciu SQL, aby serwer bazy danych był lokalny i zainstalowany na tym samym komputerze co serwer TaskCentre®, celem maksymalizacji wydajności komunikacji.

TaskCentre® Klient

Obsługiwane systemy operacyjne i wymagany minimalny dodatek Service Pack.:

 • Microsoft Windows XP Professional 32 bit SP3 / 64 bit SP2
 • Microsoft Windows 2003 Server 32bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Vista Business and Ultimate versions 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 8

TaskCentre® Data Modeller

Wspierane systemy operacyjne dla TaskCentre® Data Modeller:

 • Microsoft Windows XP Professional 32 bit SP3 / 64 bit SP2
 • Microsoft Windows 2003 Server 32bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Vista Business and Ultimate versions 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 8

TaskCentre® Data Modeller jest narzędziem dostępnym po stronie klienta TaskCentre®, gdzie jest używany do konfiguracji i publikacji zadań. Zadania są dostępne na serwerze TaskCentre®.

TaskCentre® Oracle Agent

Wymagania dla TaskCentre® Oracle Agent:

wymagana jest instalacja Java 1.6, jeżeli został ma zostać zainstalowany Oracle Trigger Agent. Wspierane są wszystkie wersje Oracle 9i or 10g dla użycia Trigerów na platformach:

 • Linux – Linux kernels; 2.2, 2.4 i 2.6
 • Linux – Debian, Red Hat i inne dystrybucje
 • AIX
 • FreeBSD
 • HP – HP-UX (32 / 64 bit)
 • SGI Irix
 • DEC OSF1
 • Sun Solaris 2, 8, 9 and 10 (32 / 64 bit sparc i x86)
 • Microsoft Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 2003, 2008, 2008 R2, 2012
 • Microsoft Windows 98 and ME (console mode)
 • Apple Mac OS X

TaskCentre® Run Crystal Report

Crystal Reports wersje 10, 11, 2008 i 2011 są aktualnie wspierane dla użycia narzędzia TaskCentre® Run Crystal Report.

Wirtualizacja

Można uruchomić serwer TaskCentre® w środowisku wirtualnym (VMware lub Virtual PC), spełniającym udokumentowane powyżej wymagania dla systemu operacyjnego i sprzętu.

SZYBKI KONTAKT