llicencjonowanie-bgx1280llicencjonowanie-biurko

1. KUP TYLE TASKÓW ILE POTRZEBUJESZ

w każdym momencie możesz zwiększyć ilość
posiadanych licencji

2. KOMPONUJ ZESTAWY TASKÓW

4 warianty narzędzi, istotne korzyści cenowe

3. PŁAĆ ROCZNIE LUB JEDNORAZOWO

2 modele licencyjne: subskrypcja roczna
lub dożywotnia

Licencjonowanie 2017-10-19T17:51:50+00:00

LICENCJONOWANIE TaskCentre®

Dostarczamy TaskCentre® = rozwiązanie Enterprise Business Management Process, którego możliwości odpowiadają w pełni na potrzeby techniczne i operacyjne organizacji wszystkich wielkości.
W rezultacie dostarczamy TaskCentre® w trzech modelach licencjonowania, aby spełnić potrzeby biznesowe naszych Klientów w każdym obszarze operacyjnym i zarządczym.
Poniżej prezentujemy edycje bardziej szczegółowo:

Model oparty na liczbie wykorzystywanych zadań

Model oparty o liczbę wykorzystywanych zadań, pozwala organizacjom na zakup „Pakietów zadań”, które obejmują wszystkie narzędzia i możliwości funkcjonalne standardowego produktu TaskCentre® lub wariantu TaskCentre® dla systemu ERP.

W modelu tym występuje ograniczenie liczby zadań, które mogą być tworzone, a tym samym liczbę procesów biznesowych, które mogą być zautomatyzowane.

Zaletą tego modelu jest to, że organizacje mogą korzystać ze wszystkich narzędzi TaskCentre® BPM lub grupy narzędzi w zależności od wybranego wariantu TaskCentre®, jednocześnie mając zawsze możliwość na zwiększenie liczby zadań lub narzędzi wtedy, kiedy chcą (np. chcą zautomatyzować dodatkowe procesy biznesowe).

Model oparty na dostępnej funkcjonalności

Model oparty na dostępnej funkcjonalności, umożliwia organizacjom zakup poszczególnych narzędzia TaskCentre® BPM, pod kątem specyficznych potrzeb w zakresie procesów biznesowych.

Na przykład, organizacja chce zmniejszyć ilość czasu, który pracownicy spędzają na ręcznym tworzeniu i wysyłaniu raportów w Crystal Reports. A zatem mogą zdecydować się na zakup takich narzędzi jak: Scheduler, ODBC, Run Crystal Report i SMTP.

Zaletą tego modelu jest to, że te narzędzia są nieograniczone w zakresie liczby procesów (zadań), w których będą wykorzystywane = organizacja może z nich korzystać i nie ma ograniczeń co do ilości źródeł danych, z którymi można się połączyć.

Dodatkowe narzędzia TaskCentre® można dokupić w razie potrzeby, w każdym momencie.

Model Vendor-Aligned Product

Oprócz wyżej wymienionych modeli, mamy również szeroką liczbę produktów, które są dedykowane do współpracy z określonym dostawcą systemu ERP lub aplikacjami dostawcy.

Współpracujemy z większością dostawców systemów IT i systemów ERP na świecie. W Polsce są to systemy:

TaskCentre® dla Asseco WAPRO

TaskCentre® dla Comarch ERP Optima

TaskCentre® dla Comarch ERP XL

TaskCentre® dla Comarch ERP Altum

TaskCentre® dla InsERT Subiekt GT

TaskCentre® dla InsERT Subiekt nexo

TaskCentre® dla NAViREO

TaskCentre® dla Microsoft Dynamics

TaskCentre® dla MS Dynamics NAV

TaskCentre® dla Sage Symfonia

TaskCentre® dla Sage Symfonia ERP

TaskCentre® dla Sage X3

TaskCentre® dla SAP Business One

TaskCentre® dla Anteeo WMS

TaskCentre® dla Symplex SB

TaskCentre® dla enova

TaskCentre® dla VENDO ERP

BPA TaskCentre automatyzuje wymianę danych w przedsiębiorstwie. Obejmuje funkcjonalnie obszary biznesowe organizacji, aby wyeliminować wielokrotne wprowadzanie danych i wyeliminować błędy ludzkie.

BPA TaskCentre przede wszystkim służy Klientom, którzy już dzisiaj wiedzą, jak ważne jest wyeliminowanie błędów w danych i automatyczna, bezosobowa wymiana podstawowych informacji.

WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU

Serwer TaskCentre®

Obsługiwane systemy operacyjne i wymagany minimalny dodatek Service Pack.

 • Microsoft Windows 2003 Server 32 bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 2012 Server

Wymagania minimalne dla TaskCentre®:

 • procesor Dual Pentium 2GHz Xeon
 • pamięć RAM 1 GB
 • 1.5 GB miejsca na dysku
 • rozdzielczość 1280X800

Wymagania instalacyjne

 • Serwer TaskCentre® wymaga 250 MB wolnego miejsca na dysku C: w procesie instalacji.
 • Możliwy ewentualny restart serwera. Może to nastąpić, jeśli Microsoft Jet / DAO jest aktualizowane w czasie instalacji.
 • Należy się upewnić się, że ustawienia regionalne na serwerze są właściwe.Domyślne ustawienia regionalne maszyny muszą być poprawne. (Nie US English, jak to często bywa w przypadku maszyn spoza USA)

Workflow Agent & Workflow Website

Workflow agent and Workflow website są wspierane dla:

 • Microsoft Windows 2003 Server 32 bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 2012 Server

Wymagania dodatkowe

 • Wymagana instalacja serwera web IIS(5.1, 6.0, 7.0 or 7.5)
 • Wymagana instalacja minimum .NET framework 2.0 Service Pack 1 z uprawnieniami do użycia .NET V2 service extensions.

TaskCentre® wymaga dedykowanej strony internetowej dla realizacji przepływu informacji za pomocą WorkFlow Job. Wymaga to, że strona internetowa i tym samym WorkFlow Agent zostaną zainstalowane w systemie Microsoft Windows Server 2003 lub wersji wyższej.

WorkFlow Agent i serwer TaskCentre® mogą funkcjonować jednocześnie na tym samym serwerze fizycznym. Jednak ładowanie zasobów a tym samym czas reakcji strony internetowej, powinny być uwzględniane przy ocenie wydajności w systemach o wysokiej intensywności obsługiwanych zadań. W scenariuszach, gdzie obciążenia serwera są wysokie, może okazać się korzystne, aby został zainstalowany na innym komputerze. WorkFlow Agent komunikuje się za pomocą adresu IP.

TaskCentre® Web Client

Wspierane systemy operacyjne dla Klienta Web TaskCentre®:

 • Microsoft Windows 2003 Server 32 bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 2012 Server

Wymagania dodatkowe

 • Wymagana instalacja serwera web IIS(5.1, 6.0, 7.0 or 7.5)
 • Wymagana instalacja minimum .NET framework 2.0 Service Pack 1 z uprawnieniami do użycia .NET V2 service extensions.

TaskCentre® Web Service

Wspierane systemy operacyjne dla TaskCentre® Web Service:

 • Microsoft Windows 2003 Server 32 bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 2012 Server

Wymagania dodatkowe

 • Wymagana instalacja serwera web IIS(5.1, 6.0, 7.0 or 7.5)
 • Wymagana instalacja minimum .NET framework 2.0 Service Pack 1 z uprawnieniami do użycia .NET V2 service extensions.

Użytkownicy TaskCentre® WorkFlow

 • Wspierane są przeglądarki internetowe takie jak: IE wersje 7, 8, 9 i 10, Firefox.
 • Może być wymagany restart serwera, jeśli przeglądarka ma zostać zaktualizowana do nowszej wersji.

TaskCentre® SMTP Agent

Wspierane systemy operacyjne dla TaskCentre® SMTP Agent:

 • Microsoft Windows 2003 Server 32 bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 2012 Server

Wdrożeniowiec lub administrator może zdecydować, aby zainstalować agenta SMTP na tej samej maszynie co serwer TaskCentre® z należytą uwagą na jego załadowanie.

Zaleca się, aby wiadomości e-mail, które są przeznaczone do uruchomienia zadania, będą filtrowane poprzez główny serwer poczty i będą przekazywane do serwera wirtualnego SMTP uruchomionego na serwerze TaskCentre®. Wymaga to, aby wirtualny serwer Microsoft SMTP działał w IIS.

TaskCentre® SQL Agent

Wspierane systemy operacyjne dla TaskCentre® SMTP Agent:

 • Microsoft SQL server 2000
 • Microsoft SQL server 2005
 • Microsoft SQL server 2008
 • Microsoft SQL server 2008 R2
 • Microsoft SQL server 2012

Wymagany jest minimum .NET framework 2.0 Service Pack 1.

TaskCentre® SQL Agent znajduje się na serwerze (serwerach) danych. Komunikuje się za pomocą sieci protokołem IP. Właściwa konfiguracja automatyzacji OLE i rozszerzonych procedur składowanych ma zasadnicze znaczenie do działania tego agenta. Zobacz pliki pomocy produktu, aby poznać szczegóły.

Baza danych TaskCentre®

Wdrażający ma dwie możliwości umiejscowienia bazy danych TaskCentre®. Może skorzystać z dostarczonej wraz z produktem bazy danych lub alternatywnie używać programu Microsoft SQL Server w wersji, Standard, Enterprise lub Express.

Zaleca się przy użyciu SQL, aby serwer bazy danych był lokalny i zainstalowany na tym samym komputerze co serwer TaskCentre®, celem maksymalizacji wydajności komunikacji.

TaskCentre® Klient

Obsługiwane systemy operacyjne i wymagany minimalny dodatek Service Pack.:

 • Microsoft Windows XP Professional 32 bit SP3 / 64 bit SP2
 • Microsoft Windows 2003 Server 32bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Vista Business and Ultimate versions 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 8

TaskCentre® Data Modeller

Wspierane systemy operacyjne dla TaskCentre® Data Modeller:

 • Microsoft Windows XP Professional 32 bit SP3 / 64 bit SP2
 • Microsoft Windows 2003 Server 32bit minimum SP1 / 64 bit
 • Microsoft Vista Business and Ultimate versions 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server 32 bit / 64 bit
 • Microsoft Windows 2008 Server R2
 • Microsoft Windows 7
 • Microsoft Windows 8

TaskCentre® Data Modeller jest narzędziem dostępnym po stronie klienta TaskCentre®, gdzie jest używany do konfiguracji i publikacji zadań. Zadania są dostępne na serwerze TaskCentre®.

TaskCentre® Oracle Agent

Wymagania dla TaskCentre® Oracle Agent:

wymagana jest instalacja Java 1.6, jeżeli został ma zostać zainstalowany Oracle Trigger Agent. Wspierane są wszystkie wersje Oracle 9i or 10g dla użycia Trigerów na platformach:

 • Linux – Linux kernels; 2.2, 2.4 i 2.6
 • Linux – Debian, Red Hat i inne dystrybucje
 • AIX
 • FreeBSD
 • HP – HP-UX (32 / 64 bit)
 • SGI Irix
 • DEC OSF1
 • Sun Solaris 2, 8, 9 and 10 (32 / 64 bit sparc i x86)
 • Microsoft Windows NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, 2003, 2008, 2008 R2, 2012
 • Microsoft Windows 98 and ME (console mode)
 • Apple Mac OS X

TaskCentre® Run Crystal Report

Crystal Reports wersje 10, 11, 2008 i 2011 są aktualnie wspierane dla użycia narzędzia TaskCentre® Run Crystal Report.

Wirtualizacja

Można uruchomić serwer TaskCentre® w środowisku wirtualnym (VMware lub Virtual PC), spełniającym udokumentowane powyżej wymagania dla systemu operacyjnego i sprzętu.