ls-bg-011-11-21-31-41-51-6

ŁATWE I SZYBKIE WDRAŻANIE

projektuj w graficznym edytorze, metodą przeciągnij-i-upuść

PONAD 50 GOTOWYCH NARZĘDZI

"wyklikaj" konfigurację z dostępnych opcji i parametrów

SKUTECZNY, SKALOWALNY, TANI

automatyzacja i integracja bez programowania

Platforma TaskCentre 2017-08-03T15:57:56+00:00

INFORMACJE WSTĘPNE O TaskCentre®

TaskCentre® oferuje unikalne, supernowoczesne środowisko, umożliwiające organizacjom tworzyć efektywne kosztowo, skuteczne w eksploatacji i utrzymaniu, w pełni zautomatyzowane, procesy biznesowe.

TaskCentre® jest kompletnym pakietem narzędzi, działającym w oparciu o technologię BPM. Zapewnia szeroki wachlarz zastosowań w podejściu do automatyzacji procesów w przedsiębiorstwie, dostosowanych do realizacji konkretnych wymagań i potrzeb biznesowych.

TaskCentre® łączy kompletnie zasoby firmy: ludzi, źródła danych, systemy i informacje w jedną całość, w jednym miejscu. Ułatwia skuteczne pozyskiwanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i integrację informacji, oferując możliwość łatwego ich wykorzystania w szerokim polu zastosowań, niezależnie od posiadanych systemów informatycznych.

PROCESY BIZNESOWE = TASKI

Podstawę szerokich możliwości TaskCentre® daje głowna koncepcja zadania: Task, które wykonuje całość lub część procesu biznesowego lub technicznego, wywołanego przez jedno lub więcej zdarzeń.

Każde zadanie (Task) jest zaprojektowane graficznie, metodą przeciągnij i upuść w graficznym interfejsie użytkownika (GUI). Każde zadanie (Task) może zawierać dowolną liczbę wzajemnie powiązanych i zsekwencjonowanych etapów, które są tworzone przy użyciu szerokiej gamy gotowych wysoce funkcjonalnych narzędzi.

Dostępne narzędzia dostarczają gotowe, elastyczne i bezproblemowe możliwości integracji z istniejącymi źródłami danych, aplikacjami, technologiami, typami danych i kanałami komunikacji, bez konieczności skomplikowanego programowania.

GOTOWE NARZĘDZIA

Narzędzia TaskCentre® są prezentowane w sześciu kategoriach, umownie zdefiniowanych w oparciu o funkcje, które dostarczają.

Są to: wydarzenia (Event), wejście (Input), zmiana formatu danych (Format), format wyjściowy (Output), wykonanie (Execute), ogólne (General) i dedykowane (Specialist).

Poszczególne narzędzia przetwarzają dane i przekazują przetworzone informacje do i od siebie, i mogą być wykorzystywane w niemal nieograniczonych kombinacjach i sekwencjach, aby zapewnić zupełną realizację wymagań biznesowych przedsiębiorstw.

Narzędzia są dostarczane jako komponenty plug-and-play, tak aby zakres funkcjonalności dla każdej realizacji mógł być łatwo rozbudowany w razie kolejnych potrzeb biznesowych.

4 WERSJE FUNKCJONALNE SYSTEMU

TaskCentre® wzbogaci Twoje aplikacje i systemy w firmie dostaczając nowych funkcjonalności w obszarach:

NOTYFIKACJE I ALERTOWANIE

Powiadomienia i alerty o krytycznych zdarzeniach

TaskCentre® 4.6 VAP Notifications & Alerts

Zestaw gotowych narzędzi, które umożliwiają szybkie wdrożenie jednokierunkowego obiegu informacji o krytycznych zdarzeniach, kosztownych błędach, nim się wydarzą. Przykłady:

 • monitorowanie terminów płatności i raportowanie CashFlow
 • automatyczna kontrola i zgłoszenie stanu zapasów
 • regularne informowanie o statusie aktywności Klientów
 • monitorowanie urlopów i nieobecności pracowników

AUTOMATYCZNE DOKUMENTOWANIE

Generowanie dokumentów i raportów

TaskCentre® 4.6 VAP Raport & Document Automation

Zestaw gotowych narzędzi, przy pomocy których łatwo zbudujesz i szybko rozdystrybujesz dowolne typy dokumentów i raportów. Zawiera gotowe kreatory oraz mechanizmy dystrybucji. Przykłady:

 • automatyczne raportowanie sprzedaży
 • elektroniczna dystrybucja dokumentów handlowych
 • automatyczne generowanie i wysyłanie zamówień do dostawców
 • automatycznie i dystrybucja wniosków urlopowych

INTEGRACJA ERP E-COMMERCE

Automatyczna wymiana danych z różnych źródeł

TaskCentre® 4.6 VAP Data Integration & Synchronization

Zawiera zestaw gotowych narzędzi, przy pomocy których szybko i skutecznie zaprojektujesz przepływ danych między dowolnymi systemami, źródłami danych. Projektowanie odbywa się bez linii kodu, metodą przeciągnij-i-upuść w przyjaznym edytorze graficznym. Przykłady:

 • integracja e-commerce (B2B, B2C) z dowolnym systemem ERP
 • integracja wymiany danych między systemami ERP, CRM, WMD, BI, EDI,…
 • integracja systemów komunikacji z Klientami (massmailing, media społecznościowe)
 • integracja systemów logistycznych, spedycyjnych i kurierskich

SKUTECZNY PROCES DECYZYJNY

WorkFlow i interakcja w procesie decyzyjnym

TaskCentre® 4.6 VAP WorkFlow & Human Interaction

Zestaw gotowych narzędzi, do łatwego projektowania procesów skutecznego podejmowania decyzji. Gotowe kreatory formularzy informacyjnych oraz mechanizm publikacji na WWW, umożliwia podejmowanie decyzji bez konieczności logowania się do systemów. Przykłady:

 • szybka autoryzacja limitów kupieckich Kontrahentów
 • autoryzacja wniosków urlopowych
 • autoryzacja wniosków zakupowych
 • automatyczny proces akceptacji kosztów

Transform Data przykład integracja prestashop

By | Czerwiec 21st, 2017|Categories: Bez kategorii, Comarch ERP Altum, Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, enova365, Integracja e-commerce, Integracja e-commerce i ERP, MS Dynamics AX, PrestaShop, rozwiązania dla ERP, rozwiązania eCommerce, rozwiązania integracja ERP, SAP Business One, Subiekt GT|

Dzisiaj kilka słów o nowym narzędziu dostępnym w TaskCentre = Transformation Data, w przykładzie integracja PrestaShop. Narzędzie pojawiło się w nowej wersji TaskCentre 4.7. I jest już dostępne. Narzędzie umożliwia transformację danych z systemu wejściowego [...]